Oaza Rodzin

Oaza Rodzin w Parafii Katedralnej w Radomiu istnieje od Roku Jubileuszowego 2000. Jest to owoc Wielkiego Jubileuszu 2000 chrześcijaństwa.

W Parafii istnieją cztery kręgi Ruchu Domowego Kościoła. Na początku udało się utworzyć dwa kręgi, a dwa następne powstały w latach późniejszych. Ruch Domowego Kościoła pomaga małżonkom w rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej. Małżonkowie przez systematyczne czytanie Pisma Świętego, modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną jeszcze bardziej umacniają się w realizacji swego powołania małżeńskiego i zażyłości z Chrystusem. Spotkania poszczególnych kręgów odbywają się w domach poszczególnych rodzin. Na tych spotkaniach zawsze jest czas na dzielenie się doświadczeniami życiowymi, słuchanie katechezy, dzielenie się realizacją zobowiązań, modlitwa różańcowa. Udział w spotkaniach jest bardzo ważny, ponieważ pomaga w rozwoju i mobilizuje do realizacji zobowiązań. W każdą drugą niedzielę miesiąca wszystkie kręgi spotykają się w kościele na Mszy św. Poszczególne kręgi przygotowują komentarze mszalne, modlitwę wiernych, procesję z darami oraz ojcowie pełnią posługę liturgiczną przy ołtarzu.

Razem z Ruchem Rodzin Nazaretańskich jest organizowane spotkanie opłatkowe. W czasie Wielkanocy odbywa się dzielenie się jajkiem, symbolem życia i radości.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close