Oaza Rodzin

Oaza Rodzin w Parafii Katedralnej w Radomiu istnieje od Roku Jubileuszowego 2000. Jest to owoc Wielkiego Jubileuszu 2000 chrześcijaństwa.

W Parafii istnieją cztery kręgi Ruchu Domowego Kościoła. Na początku udało się utworzyć dwa kręgi, a dwa następne powstały w latach późniejszych. Ruch Domowego Kościoła pomaga małżonkom w rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej. Małżonkowie przez systematyczne czytanie Pisma Świętego, modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną jeszcze bardziej umacniają się w realizacji swego powołania małżeńskiego i zażyłości z Chrystusem. Spotkania poszczególnych kręgów odbywają się w domach poszczególnych rodzin. Na tych spotkaniach zawsze jest czas na dzielenie się doświadczeniami życiowymi, słuchanie katechezy, dzielenie się realizacją zobowiązań, modlitwa różańcowa. Udział w spotkaniach jest bardzo ważny, ponieważ pomaga w rozwoju i mobilizuje do realizacji zobowiązań. W każdą drugą niedzielę miesiąca wszystkie kręgi spotykają się w kościele na Mszy św. Poszczególne kręgi przygotowują komentarze mszalne, modlitwę wiernych, procesję z darami oraz ojcowie pełnią posługę liturgiczną przy ołtarzu.

Razem z Ruchem Rodzin Nazaretańskich jest organizowane spotkanie opłatkowe. W czasie Wielkanocy odbywa się dzielenie się jajkiem, symbolem życia i radości.