1050 – rocznica Chrztu Polski

1.-Michał-Bździel

W Roku Miłosierdzia nasza Ojczyzna przeżywa 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Sakrament Chrztu Świętego jest wielkim darem Miłosiernego Boga. Św. Grzegorz z Nazjanzu, nauczyciel wiary z pierwszych wieków chrześcijaństwa, tak mówił o tym Sakramencie: „Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy ten dar łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze”.

Przez Sakrament Chrztu Świętego zostaliśmy wprowadzeni do Kościoła. Chrzest Polski zadecydował o tym, że zaistnieliśmy na mapie Europy. Polska znalazła się w kręgu kulturowym, który jest kształtowany przez Ewangelię.

W dniu 17 kwietnia, po uroczystościach w Gnieźnie i Poznaniu, będziemy przeżywać parafialny i diecezjalny dzień dziękczynienia za Chrzest Polski.

Serdecznie zapraszam Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was, Drodzy Bracia i Siostry, na diecezjalne dziękczynienie za Chrzest Polski. W dniu 17 kwietnia, o godzinie 18.00, w katedrze radomskiej, będziemy dziękować Panu Bogu za ten wielki dar.

Na czas odważnego realizowania zadań wynikających z przyjętego Sakramentu Chrztu Świętego – z serca błogosławię.

+ Henryk Tomasik

Biskup Radomski