Adoracja w intencji pokoju

Zapraszamy do kaplicy adoracji w katedrze radomskiej, która została włączona do międzynarodowego dzieła modlitwy o pokój jako Gwiazda na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju. Niech będzie ona szczególnym miejscem stałego wypraszania pokoju przez ręce Maryi Królowej Pokoju dla Polski, Ukrainy i całego świata. Adoracja jest od poniedziałku do soboty od godz. 8.30 do 17.30.