Dzień Patronalny Akcji Katolickiej

Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej. W naszej parafii od 19 lat działa parafialny oddział Akcji Katolickiej. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie życia duchowego, jej członków oraz współpraca świeckich z duchowieństwem by realizować misję Kościoła. Członkowie Akcji Katolickiej mają być bliskimi współpracownikami księży, dyspozycyjni do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie występują. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie. Akcja Katolicka ma przenikać wartościami ewangelicznymi życie społeczne, zajmować zgodne z nauczaniem Kościoła stanowisko w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Zapraszamy na spotkania Akcji Katolickiej wszystkich chętnych. Na spotkaniu jest obecny ksiądz, jest modlitwa, katecheza/rozmowa na temat religijny, omawiamy sprawy kościoła/parafii – zastanawiamy się jak pomóc naszym rodzinom, młodzieży, parafii, kościołowi mocniej uwierzyć i być dobrym katolikiem. Zapraszamy: spotkania raz w miesiącu w sali parafialnej, najbliższe spotkanie 4 grudnia o godz. 15:30.