Dziewięć miesięcy z Maryją

Parafia katedralna pw. Opieki NMP w Radomiu, w jubileuszowym roku 100-lecia erygowania parafii, chce włączyć swój kościół do duchowego dzieła Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju. Symboliczne gwiazdy to kaplice, w których trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój.

W niedzielę, 7 marca 2021 r. podczas mszy świętych, przy udziale członków Stowarzyszenia Comunita’ Regina della Pace rozpoczyna się przygotowanie parafian do tego wydarzenia, które przewidziane jest na  14 listopada br. Czas oczekiwania na tę uroczystość przeżywany będzie pod hasłem: „Dziewięć miesięcy z Maryją”. 

W radomskiej katedrze od wielu lat trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy znajdującej się po prawej stronie w bocznej nawie. 12 lipca 2020 roku abp Wacław Depo podarował katedrze w Radomiu monstrancję w kształcie figury Maryi. Ks. kan. Krzysztof Ćwiek wyraził pragnienie, aby radomska świątynia stała się miejscem adoracji Najśw. Sakramentu i modlitwy o pokój w ramach projektu gwiazd na płaszczu Matki Bożej, który realizuje Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace.

Specjalny wystrój kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu przygotowywany jest przez Mariusza Drapikowskiego, artystę z Gdańska, gdzie w jego „Drapikowski Studio” wykonano również wspomnianą monstrancję.

Jak mówią przedstawiciele Stowarzyszenia, do miejsc, gdzie pojawia się takie pragnienie, projektowana jest przestrzeń sacrum, bądź naczynie, jakim jest monstrancja, w którym adorowany jest Pan Jezus, aby pobudzić wiernych do modlitwy.

Dotychczas powstało już kilkadziesiąt takich miejsc – Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju, a są nimi m.in: kościół Chrystusa Króla w Dzierżonowie, kościół Ducha Świętego w Zielonej Górze, katedra św. Floriana w Warszawie, kościół Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, Sanktuarium Edmunda Bojanowskiego w Luboniu, sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia w Kodniu, kościół Świętego Ducha w Warszawie, kaplica Sióstr Karmelitanek w Słupsku, bazylika mniejsza Matki Bożej Królowej Polski w Gdyni, kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku, kaplica adoracji w kościele św. Józefa w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego w Warszawie, kościół św. Rodziny w Bydgoszczy, sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Białych Morzach, sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Istotą działań utworzonego w 2008 r. Stowarzyszenia Comunita Regina della Pace jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również w Jerozolimie, skłoniło członków założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o pokój.

Zainspirowani również postawą niezłomnej wiary św. Jana Pawła II, który napisał: Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy.(Ecclesia de Eucharistia, 53) podjęli dążenia, których wyrazem stała się idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, tzn. utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju.

Aktualnie Światowe Centra Modlitwy o Pokój istnieją w następujących miejscach: kaplica Wieczystej Adoracji przy Kościele Groty Mlecznej w Betlejem, w Ziemi Świętej; sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie; kościół parafialny św. Jakuba w Medjugorie, bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussukro, sanktuarium Matki Bożej z Kibeho (Rwanda), sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej, sanktuarium św. Jana w Dagupan na Filipinach, kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie.

Wojciech Sałek /Radio Plus Radom