Nowy Rok Szkolny

Jutro o godz. 8.00 Msza święta w Katedrze na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy nauczycieli i rodziców oraz dzieci i młodzież. Dla wszystkich chcemy wspólnie prosić o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo w nowym  roku pracy i nauki.