Ołtarz adoracji – wotum na 100 lecie

foto /ks. Wiktor Głuszek

Wotum obchodów 100-lecia parafii katedralnej jest ołtarz adoracji wykonany przez gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Został on włączony do międzynarodowego apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie realizowanego przez radomskie Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace.

Stowarzyszenie „Comunita Regina della Pace” od 2008 roku realizuje ideę apostolstwa modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspiera wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz budowania pokoju.  Jedną z nich jest dzieło nazwane „Gwiazdy na Płaszczu Maryi, Królowej Pokoju”.  Symboliczne gwiazdy to kaplice, w których trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w społecznościach, w których żyjemy.  Aktualnie takich miejsc na całym świecie jest ponad 60.

Adoracja, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w bocznej kaplicy po prawej stronie od wejścia do katedry. Monstrancję w kształcie figury Maryi przekazał w darze dla radomskiej katedry metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

radio plus radom/Radosław Mizera