Piesza Pielgrzymka do Niepokalanowa

Pielgrzymka rozpocznie się 25 czerwca Mszą św. w radomskiej katedrze o godz. 9, której przewodniczył będzie bp Marek Solarczyk. Zakończy się 30 czerwca Mszą św. w Niepokalanowie o godz. 13. Pątnicy będą mieli do przejścia ok. 120 km.

Pielgrzymować mogą osoby dorosłe i niepełnoletnie, jednak one tylko pod opieką swoich rodziców. – Zapraszam wszystkich, którzy chcą modlić się w intencji, by rodziny w naszym kraju, diecezji, parafii były rzeczywiście wolne od uzależnień i trwały w trzeźwości. Ta pielgrzymka ma charakter bardzo rodzinny. Rok temu – przy bardzo małej grupie ze względu na pandemię – 25 proc. uczestników to były dzieci, które szły ze swoimi rodzicami. Myślę, że w tym roku też będzie podobnie, że rodzice zabiorą dzieci, by przekazywać im ideę modlitwy w intencji trzeźwości – mówi ks. Bochniak.

Osoby, które nie będą pielgrzymować, mogą uczestniczyć duchowo, łącząc  się z pątnikami dzięki transmisji na Facebooku diecezji radomskiej. Można będzie wysłuchać konferencji i uczestniczyć w Eucharystiach.

Zapisać się można w dniu wyjścia pielgrzymki na placu katedralnym od godz. 8.15 lub wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: radom.niepokalanow@gmail.com.

Czerwiec – miesiącem Serca Jezusa

Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa – codziennie w Katedrze o godz. 17.30

Święcenia Diakonatu w Katedrze

“Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (J 15,16)

W sobotę, 12 czerwca, o godzinie 10.00, w radomskiej Katedrze Biskup Piotr Turzyński udzieli święceń diakonatu 4 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Kandydaci do święceń diakonatu proszą o modlitwę.

Uroczystość Serca Jezusowego

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W czwartek 10 czerwca zakończenie oktawy. Msza święta z Nieszporami o godz. 17.00. Bezpośrednio po Mszy świętej procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy przygotowanych na placu katedralnym a na zakończenie poświęcenie przygotowanych wianków.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do Gietrzwałdu,
26 czerwca (sobota) wyjazd godz.5.00.
Gietrzwałd to miejsce objawień Matki Bożej,
a w tym roku 27 czerwca przypada już 144 rocznica objawień.

Zapisy w kancelarii parafialnej, zapraszamy serdecznie.

Św. Jan Paweł II w Radomiu

4 czerwca przypada 30. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu. Chcemy podziękować Panu Bogu za osobę naszego Rodaka, Jego pobyt wśród nas i wspomnieć na dziedzictwo jakie nam zostawił.
Z tej racji sprawowana będzie Msza święta w Radomskiej Katedrze o godz.18.00 pod przewodnictwem pasterza diecezji ks. Biskupa Marka Solarczyka.