Pamiętaj o swoich bliskich zmarłych

PAMIĘTAJ O TYCH CO ODESZLI, O ZMARŁYCH Z TWOJEJ RODZINY…
Listopad to miesiąc naszej szczególnej duchowej więzi ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji.  
To czas, kiedy polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej Kościoła, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za nie należnych.

Od 1 – 8 Listopada o godz. 17.00 w katedrze radomskiej różaniec z modlitwą wypominkową 

Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Święty Jan Paweł II o potrzebie modlitwy za zmarłych mówił tak: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu.
Możemy jeszcze składać w kancelarii i zakrystii kartki z wypominkami,
które będą odczytywane przez cały rok, w każdą niedzielę przed mszami świętymi.