Pielgrzymka do Lichenia

W dniu 10 października 2015 r. odbyła się z naszej parafii pielgrzymka autokarowa do Lichenia. Odwiedziliśmy Las Grąbliński, gdzie ukazała się Matka Boża, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w Bazylice Licheńskiej i odprawiliśmy Drogę Krzyżową na Golgocie. Wszystko w bardzo miłej atmosferze modlitewnej i przy pięknej pogodzie. W pielgrzymce wzięło udział 49 osób pod duchową opieką ks. Sławka.