Piesza Pielgrzymka do Niepokalanowa

Pielgrzymka rozpocznie się 25 czerwca Mszą św. w radomskiej katedrze o godz. 9, której przewodniczył będzie bp Marek Solarczyk. Zakończy się 30 czerwca Mszą św. w Niepokalanowie o godz. 13. Pątnicy będą mieli do przejścia ok. 120 km.

Pielgrzymować mogą osoby dorosłe i niepełnoletnie, jednak one tylko pod opieką swoich rodziców. – Zapraszam wszystkich, którzy chcą modlić się w intencji, by rodziny w naszym kraju, diecezji, parafii były rzeczywiście wolne od uzależnień i trwały w trzeźwości. Ta pielgrzymka ma charakter bardzo rodzinny. Rok temu – przy bardzo małej grupie ze względu na pandemię – 25 proc. uczestników to były dzieci, które szły ze swoimi rodzicami. Myślę, że w tym roku też będzie podobnie, że rodzice zabiorą dzieci, by przekazywać im ideę modlitwy w intencji trzeźwości – mówi ks. Bochniak.

Osoby, które nie będą pielgrzymować, mogą uczestniczyć duchowo, łącząc  się z pątnikami dzięki transmisji na Facebooku diecezji radomskiej. Można będzie wysłuchać konferencji i uczestniczyć w Eucharystiach.

Zapisać się można w dniu wyjścia pielgrzymki na placu katedralnym od godz. 8.15 lub wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: radom.niepokalanow@gmail.com.