Początek Nowego Roku Szkolnego


W poniedziałek 3 września o godz. 8.oo odbyła się w Katedrze Msza Święta 
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.