Przygotowanie do Bierzmowania

bierzmowanie-duch-sw

BIERZMOWANIE w parafii katedralnej pw. Opieki NMP w Radomiu

dla młodzieży klas trzecich gimnazjum

w roku katechetycznym 2015 /2016

Rodzice zgłaszają swoje Dziecko. Zapisy w poniedziałki (7 IX i 14 IX) oraz
w czwartki (10 IX i 17 IX) w kancelarii parafialnej w godzinach 15.00 – 16.00.

  • Przy zgłoszeniu Rodzice deklarują przynależność Dziecka do określonej grupy. Spotkania w grupach będą się odbywać w salce parafialnej w poniedziałki i czwartki o godzinie 17.00.
  • Kandydaci powinni zaopatrzyć się w „Katechizm z pytaniami do Bierzmowania” oraz w „Indeks dla Bierzmowanych”.
  • Kandydaci przygotowujący się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są zobowiązani do:
  • regularnego i aktywnego uczestnictwa w Sakramencie Eucharystii w niedziele i święta nakazane (Msza św. o 9.30),
  • regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty w pierwsze piątki miesiąca (spowiedź w godzinach 16.30 – 18.30),
  • sumiennego uczestnictwa w katechezie szkolnej i zdania obowiązującego materiału z Katechizmu (pytania zdawane są w gimnazjum u swojego katechety),
  • regularnego uczestnictwa w spotkaniach w grupach (wyznaczone poniedziałki lub czwartki o 17.00 w salce parafialnej),
  • uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (grudzień), szkolnych rekolekcjach wielkopostnych (2 – 4 marca 2016r.), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post) oraz w nabożeństwach majowych.
  • Spotkanie organizacyjne z Rodzicami Kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w niedzielę 20 września 2015r. w Katedrze, po zakończeniu Mszy św. o 9.30.
  • Odpowiedzialnymi za przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są Rodzice Kandydatów oraz ks. wikariusz Rafał Kamiński i Siostra Alma CR.