Spotkanie młodzieży – Kuźnia

1128 listopada odbyło się spotkanie młodzieży z naszego dekanatu „Kuźnia – dotknij miłości”. Było to spotkanie w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016. Spotkanie odbyło się wraz z ks. Bp Henrykiem Tomasikiem, który przybliżył młodym historię peregrynacji Krzyża i ikony Matki Bożej, następnie przekazał każdej parafii kopię symboli ŚDM. Gościliśmy także ks. Dariusza Kowalczyka z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, który poprowadził liturgię słowa
i wygłosił konferencję. Nad całością od strony muzycznej czuwał klerycki zespół „Boanerges”.