Święcenia Kapłańskie w Katedrze

W sobotę, 29 maja, Biskup Marek Solarczyk udzieli święceń święceń prezbiteratu 6 diakonom. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, w uroczystości w katedrze będzie mogła wziąć ograniczona liczba wiernych oraz kapłanów. Podajemy komunikat Biskupa Radomskiego oraz informacje porządkowe.

Czcigodni Księża,
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie

W sobotę, 29 maja br., o godzinie 10.00, w Radomskiej Katedrze udzielę święceń prezbiteratu 5 diakonom naszego Seminarium Duchownego oraz diakonowi z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w  Radomiu.

Dziękujemy Panu Bogu za tych 6 nowych kapłanów. Dziękuję Rodzinom, w których wzrastały te powołania, wspólnotom parafialnym, z których wychodzą nowi księża oraz Wychowawcom i Profesorom Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu za kształtowanie serc i umysłów naszych alumnów.

Bardzo proszę Was Siostry i Bracia o modlitwę w intencji neoprezbiterów oraz o dar nowych powołań do służby Bożej. Szczególnie intencję tą polecam pamięci członków Kół Różańcowych na miesiąc czerwiec.

Biskup Marek Solarczyk