Ważna informacja dla parafian…


Drodzy Parafianie i wszyscy Ci,
którzy jesteście związani z naszą parafialną wspólnotą

Wszyscy w tym czasie przechodzimy przez czas próby i próba ta dotyczy nas osobiście ale też i wspólnoty parafialnej oraz całego Kościoła. Mamy też na względzie wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas. Z przykrością stwierdzam, że nie jesteśmy w stanie spełnić w naszej świątyni na niedzielnej Mszy świętej wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia do 50 osób .

Prosimy więc o zrozumienie ograniczenia możliwości uczestnictwa wiernych  w dzisiejszych mszach świętych do osób zamawiających intencję mszalną. Dlatego nasz apel: Pozostańcie w swoich domach!

Dzięki dyspensie naszych pasterzy możecie uczestniczyć w licznych transmisjach nabożeństw za pośrednictwem radia i telewizji czy internetu w swoich domach, nie popełniając żadnego grzechu. Nieuczestniczenie we mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Prawdziwa pobożność współdziała z troską o innych i dla innych nie może być zagrożeniem.

W dni powszednie, kiedy do kościoła przychodzi mniej osób msze św. będą sprawowane tak, jak dotychczas o ile nie będą ogłoszone nowe zarządzenia. W dzień powszedni katedra będzie otwarta od 6.oo do 18.3o a w niej możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 8.3o do 17.45.

Transmisja mszy świętych przez Radio Plus Radom od poniedziałku do soboty jest o godz. 6.oo; w niedzielę o 12.3o a o 17.oo Gorzkie Żale. Transmisja mszy świętej przez telewizję Dami w niedzielę o 12.3o. Zachęcamy do korzystania z tych transmisji. Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i ufność. Pamiętajmy też w modlitwach o chorych, tych, którzy się źle mają i służbach medycznych. Zapraszamy do duchowej łączności z nami w czasie modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.3o.

Zostają zawieszone aż do odwołania wszystkie spotkania grup duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywające się na terenie parafii katedralnej oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy naszych parafian i wszystkich do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanej z nim choroby.

 

                                                                       Ks. Proboszcz i duszpasterze katedralni.