Wigilijne Świece Caritas

wdpd_700x350W zakrystii, w kancelarii i Księgarni Maryjackiej można nabyć wigilijne świece. Są też pobłogosławione opłatki na nasz stół wigilijny, które tradycyjnie rozprowadzają Siostry Zmartwychwstanki i Siostry Służki NMP Niepokalanej.