XXXVII Piesza Pielgrzymka – Grupa 9

 

37_ppdr_2015_plakat

Słowo Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika

zapraszające do wzięcia udziału

w XXXVII. Pieszej Pielgrzymce Radomskiej na Jasną Górę

Pielgrzymka to „rekolekcje w drodze”. To czas refleksji, modlitwy i ofiary. Przypomina nam o tym, że całe życie człowieka jest pielgrzymowaniem do wyznaczonego przez Stwórcę celu. Temu „wędrowaniu” sens nadaje wiara, a realizuje się ono we wspólnocie osób.

„Dotknij miłosierdzia” – to temat sierpniowej pielgrzymki na Jasną Górę.
Temat Pielgrzymki nawiązuje do modlitwy przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży i Obrazie Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Włączamy się w ten sposób w program duszpasterski związany z przygotowaniem do XXXI. Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. W czasie Pielgrzymki pochylimy się bardziej nad Bożym słowem, aby odważnie wyznawać wiarę w Boże Miłosierdzie i żyć według Ewangelii.
Dziękuję Duszpasterzom oraz ich Współpracownikom za przygotowanie naszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich pątników proszę o tworzenie atmosfery braterskiej współpracy w duchu rozmodlenia i ofiary.

Na trud pielgrzymowania z serca błogosławię.

                                                                           + Henryk Tomasik