Zapraszamy na koncert „BOO CHAMBER CHOIR”

591d614b99e34_o,size,969x565,q,71,h,242538Zespół BOO CHAMBER CHOIR pochodzi ze Szwecji. Swoją siedzibę ma w Sztokholmie. Liczy sobie ponad 100 lat. Został założony w 1900 roku. Przez długi czas istniał jako chór kościelny. Dopiero od 1999 roku został przekształcony w chór kameralny. W 2015 roku przyjął nazwę BOO CHAMBER CHOIR, a w języku szwedzkim Boo Kammarkör.

Zespół występuje w składzie około 24 śpiewaków, specjalizując się w wykonanych dzieł muzyki klasycznej należących do skandynawskiego kręgu kulturowego. W repertuarze znajdują się dzieła zarówno kompozytorów dawnych jak i współczesnych. Nawiązując do swojej tradycji chór specjalizuje się w muzyce sakralnej.

Od 1999 roku zespołem kieruje dyrygent Pani Helena Edgart, która jest absolwentką, założonej w 1771 przez Gustawa III, Szwedzkiej Królewskiej Akademii Muzycznej (Kungl. Musikaliska Akademien) o specjalizacji muzyka sakralna i kościelna.

Od tego czasu zespół jest zapraszany na trasy koncertowe w Europie (ostatnie we Francji, Włoszech, Niemczech, Irlandii i Białorusi), poszerza repertuar i nagrywa płyty. Kilka lat temu został zaliczony do grupy 20 najlepszych chórów skandynawskich.

Chór BOO CHAMBER CHOIR został zaproszony do Polski, aby uświetnić kolejną rocznicę pobytu w Radomiu świętego Jana Pawła II. Wizyta ta jest owocem współpracy Stowarzyszenia „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum oraz Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych oraz  Fundacji Salus Et Fakultas, które to organizacje działają dla rozwoju i promocji kultury chrześcijańskiej.

 

2 czerwca 2017 r. o godz. 19.00  – Katedra pw. Opieki NMP w Radomiu – wstęp wolny