Lis 18

Msza Święta w intencji zmarłych

 Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji zmarłych pracowników i studentów naszych radomskich uczelni. W niedzielę 19 listopada o godz. 20.00 w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu, będziemy modlić się za tych, którzy będąc naszymi przyjaciółmi, współpracownikami i studentami a odeszli już do Pana.

   Naszą modlitwę rozpoczniemy o godzinie 19.45 prezentacją multimedialną, w której wspomnimy pracowników z naszych uczelni. O godzinie 20.00 rozpocznie się Msza Święta w intencji zmarłych.

Lis 13

Sakrament Bierzmowania

W tym tygodniu, w poniedziałek i czwartek, o godz.16.3o w salce parafialnej, odbędą się kolejne spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania.

 

Lis 12

12 listopada – odpust parafialny w Katedrze

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patronkę naszej Parafii, Maryję Opiekunkę o wstawiennictwo przed Bożym Tronem.

Lis 12

Zapraszamy na koncert

Zapraszamy dzisiaj 12 listopada na godz. 19.oo do Katedry na Koncert w wykonaniu s. Michaeli Tokarskiej – fletnia Pana, z akompaniamentem organowym p. Marii Czarneckiej – Cieślak. W programie koncertu znane utwory wielkich kompozytorów.

Siostra Michaela ze Zgromadzenia Córek Św. Franciszka Serafickiego mieszka w Radomiu i jest organistką w parafii Św. Kazimierza. Jej prawdziwą pasją jest fletnia Pana. Niedawno wraz ze swym bratem nagrała amatorską płytę. Jej marzeniem jest nagranie profesjonalnej płyty. Kolekcjonuje instrumenty ludowe z całego świata w czym pomagają jej znajomi misjonarze. Poza tym prowadzi scholę, z którą przy użyciu wielu tradycyjnych instrumentów oraz fletni Pana tworzy oprawę muzyczną mszy świętych.

 

Lis 11

Obchody Święta Niepodległości w Radomiu


W Święto Niepodległości, w południe, rozpoczęła się w radomskiej katedrze Msza św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył bp Henryk Tomasik. Podczas Eucharystii obecne były poczty sztandarowe i przedstawiciele służb mundurowych.

KRYSTYNA PIOTROWSKA /FOTO GOŚĆ

 

Lis 10

Modlitwa w intencji Ojczyzny

11 listopada 2017 r. przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Z tej racji w Katedrze w Radomiu, o godzinie 12.00, będzie sprawowana Msza Święta w intencji Ojczyzny,
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Tomasika.

Msze Święte w Katedrze o godz:  6.00, 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00.

Lis 06

Dzień skupienia