W Katedrze mamy nowego kapłana

Z radością pragniemy poinformować, że w ostatnim czasie, jak to zdążyliśmy zapewne dostrzec, do naszej wspólnoty księży katedralnych dołączył ks. Grzegorz Zieliński, doktor obojga praw – kanonicznego i cywilnego oraz sędzia Sądu Kościelnego naszej diecezji. Ks. Grzegorz będzie nas wspierał w pracy duszpasterskiej podczas niedzielnych nabożeństw i w ciągu tygodnia. Witamy go serdecznie w naszej wspólnocie i życzymy wiele łask na to posługiwanie zarówno w diecezji jak i w naszej parafii katedralnej.