Koncert chórów Ewangelickiego i Katolickiego

IMG_5637W niedzielę w katedrze odbył się koncert dwóch chórów: Ewangelickiego im. Oskara Kolberga  pod dyrekcją diak. Katarzyny Rudkowskiej i Katolickiego im. Bp Jana Chrapka pod dyrekcją Pani Marii Czarneckiej – Cieślak. Chóry wykonały pieśni religijne i ludowe.